β-Lactamase (Luciferase) lentiviral particles

$295.00

SKU: LVP335-luc Categories: ,

Description

Pre-made β-Lactamase  Lentiviral particles expressing beta-lactamase under inducible suCMV promoter. A Luciferase gene under RSV promoter.  See product manual for details (.pdf).

Amount:  >200ul/per vial, at 1 x 107 IFU/ml in DMEM medium with 10% FBS. 

Cat#: LVP335-luc